Účastníci turnaje:


Turnaj podpořily:

Využití výtěžku

Výtěžek turnaje Centrum Paraple využije na zajištění sociálně rehabilitačního programu pro lidi s poškozením míchy. „Díky větší kapacitě Centra Paraple využívá naše služby nyní až 29 klientů denně a dalším pomáháme užitečnými informacemi a poradenstvím,“ vysvětluje ředitelka obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple Alena Kábrtová.