Účastníci turnaje:


Turnaj podpořily:

Centrum Paraple

V České republice zasáhne úraz s poraněním míchy každý týden do života čtyř lidí. V jedné vteřině - při sportu, v autě, při práci, doma – se vše změní. Musí začít znovu, jinak, na vozíku.

Centrum Paraple jim pomáhá najít cestu dál -  vyrovnat se s novou životní situací, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se k rodině, přátelům, do školy, do zaměstnání, ke sportu. Pomoc poskytuje lidem z celé republiky v prvním složitém období po úrazu i v průběhu dalšího života.

služby Centra Paraple:

 • informační a poradenský servis
  • sociálně právní poradenství
  • psychologické poradenství
  • poradenství pro rodinné příslušníky
  • poradenství při výběru vozíku, dalších kompenzačních a léčebných pomůcek a pomoc při jejich získání
  • poradenství při bezbariérových úpravách bytu a úpravách automobilu na ruční řízení
  • poradenství zaměřené na prevenci a léčbu zdravotních komplikací a na řešení akutních zdravotních problémů
  • pomoc při orientaci v dalších oblastech života jako např. sexuologická problematika a plánované rodičovství
  • poskytování informací k volnočasovým aktivitám a cestování
 • sociálně rehabilitační program
  • fyzioterapie zaměřená na zlepšování a udržování fyzické kondice, vytvoření fyzických předpokladů pro co nejvyšší soběstačnost a na prevenci zdravotních komplikací
  • ergoterapie zaměřená na nácviky soběstačnosti v každodenních činnostech
  • psychologická podpora
  • terapie v terénu zaměřená na zvládání běžných životních situací
  • pravidelné doplňkové rehabilitační aktivity (terapie v bazénu, hipoterapie)
 • rekondiční rehabilitační program
  • fyzioterapie zaměřená na udržování fyzické a psychické kondice klientů, kteří jsou již delší dobu po úraze
 • program podpory pro partnery a rodiče na vozíku
 • kurzy práce na PC
 • pomoc se získáváním zaměstnání
 • sportovní aktivity
  • vodácké kurzy
  • cyklistické kurzy
  • lyžařské kurzy
  • kurzy potápění
  • kurzy vodního lyžování
  • kurzy zaměřené na seznámení s různými sporty
  • pravidelné sportovní aktivity
 • půjčování kompenzačních a sportovních pomůcek
 • autoškola
 • arteterapie

Centrum Paraple sídlí v Praze 10, pražští klienti využívají služby ambulantně, mimopražští mají k dispozici ubytování. Pro klienty je zajištěna nepřetržitá zdravotní a ošetřovatelská péče a osobní asistence. Více na www.paraple.cz